Day: December 11, 2014

Emre Dorman, 8 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Akıl ve İnanç Kulübü’nün davetlisi olarak ‘Din Bilim İlişkisi’ üzerine bir konferans verdi.
Emre Dorman, 4 Aralık 2014 tarihinde Uludağ Üniversitesi ‘İnsani Değerler Topluluğu’nun davetlisi olarak ‘Gençliğin Değer Algıları ve Kimlik Arayışı’ konusunda bir konferans verdi.