DİN BİLİM İLİŞKİSİ

Emre Dorman

İstanbul Yayınevi Ekim 2019

Sipariş İçin:

İstanbul Yayınevi İletişim:

0212 519 62 72

(Cağaloğlu-İstanbul)

bilgi@istanbulyayinevi.net

İnternet Üzerinden Sipariş İçin:

D&R

Kitapyurdu

İdefix

Kitabın ücretsiz PDF’si gerekli düzenleme ve düzeltmeleri yapılmış olarak yakında siteye eklenecektir.

Arka Kapak Yazısı

Din ve Bilim ilişkisi üzerine düşünürken öncelikli olarak nasıl bir din ve nasıl bir bilim anlayışına sahip olunduğu sorusunun cevaplanması önemlidir. Çünkü yanlış bir din ve yanlış bir bilim anlayışı ile sağlıklı bir tartışma yürütmek olanaksız olacağı gibi makul gerekçelere dayalı bir sonuca ulaşmak da mümkün olmayacaktır. Bu çalışmada öncelikle bu sorunun önemi üzerinden din ve bilim arasındaki ilişki dikkate alınmakta; din ile bilimin çatıştığını, ayrıştığını ya da uzlaştığını ileri süren görüşlerin temel iddiaları objektif bir biçimde değerlendirilmeye çalışılmaktadır.
Aynı zamanda dinin bilime karşı ve ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğu yönündeki yaygın kabul sorgulanmakta, bilimsel ateizm görüşünün temsilcilerinin bilimi kendi görüşlerine uygun bir kalkan edinme çabaları tartışılmakta ve bilim tarihi açısından kabul edilmesi mümkün olmayan temel iddiaları bu çalışmada farklı bakış açıları ile bir kez daha gündeme taşınmaktadır.

Categories:

One Response

  1. Süper bir kitap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *