İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Semineri

Emre Dorman, 05 Şubat 2013 tarihinde İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın davetlisi olarak ‘Din Neden Gereklidir?’ başlıklı bir sunum yapmıştır. Dinin gerekliliğinin teolojik, felsefi, psikolojik ve ahlâki açılardan ele alındığı sunumda özellikle Allah ve din olmadan ahlakı temellendirmenin mümkün olup olamayacağı konusu üzerinde durulmuştur.

Categories:

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *