Day: October 19, 2013

Emre Dorman 15 Ekim 2013 tarihinde TRT Radyo 1 Gün Ötesi programına konuk oldu. ‘Kurban ve Müslümanlığımız’ başlığından hareketle müslümanlığımızı ve ibadetlerimizi ne kadar içselleştirebildiğimiz, Allah’a kul olmanın hakkını ne oranda verebildiğimiz gibi sorgulamaların yapıldığı programda, Kur’an-ı Kerim ayetlerinden örnekler verilerek her müslümanın kendi iç muhasebesini yapması gerektiği üzerinde duruldu.